Finalists

Ashish Chakole
Kasinadhuni Ganesh Mahidhar
Bonagiri Rajukumar
Chinmay Jindal
Ankit Mishra
Namratha Vedire
Mohammad Salimuddin
Prasanth Chatarasi
Tarun Banoth
Arish Ojaswi
Unnikuttan VV
Raja Achutha Naidu Kottana
Dr Anesh Kumar Sharma
Ayush Pateria
Karthik Varada
Nagarjuna Malempati
Pranay Ramesh Patil
Mridul Hedau
Shabaz Patel
Alok Kumar Bharati
Aditya Aagare
Kiran Kumar Manku
Srikant Manas Kala